Starosna penzija

 

Penzijski staž, staž osiguranja i poseban staž

Starosnu penziju može ostvariti osiguranik koji ispunjava uslove u pogledu navršenih:

•  godina života i penzijskog staža,

•  staža osiguranja.

Penzijski staž – je širi pojam od staža osiguranja koji obuhvata i poseban staž.

Staž osiguranja – podrazumijeva vrijeme provedeno na radu poslije navšene petnaeste godine života, po osnovu koga je osiguranik bio osiguran na penzijsko-invalidsko osigurnje, za koje je uplaćen doprinos.

Poseban staž – vrijeme provedeno van rada za koje nije upaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osigurnje, a koji se priznaje u penzijski staž za sticanje i određivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (ženi za djecu koju je rodila uračunava se poseban staž šest mjeseci po djetetu, učešće za vrijeme vršenja vojnih dužnosti provedeno u oružanim akcijama i zarobljeništvu posle 17. 08. 1990. godine).
Shodno navedenom, ukoliko je za sticanje prava na starosnu penziju propisano ispunjenje uslova za penzijski staž , računa se staž osiguranja i poseban staž.
Ukoliko je za ispunjenje uslova propisan staž osiguranja - podrazumijeva se vrijeme provedeno na radu po osnovu koga je osiguranik bio osiguran, kao i uvećani staž za koji su uplaćeni doprinosi. Poseban staž se u tom slučaju ne uzima za uslov za ostvarivanje prava, već samo za veći obim prava.

1.

Koji su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju u 2015. godini?


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
(„Sl. list RCG“, br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 81/04, 14/07, 47/07 i „Sl. list Crne Gore“ br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12 i 38/13 i 61/13, 06/14, 60/14 i 10/15)

Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 67 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža. Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 65 godina života i 4 mjeseca života (muškarac) i 60 godina i šest mjeseci života (žene) i najmanje 15 godina penzijskog staža.Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.Osiguranik žena stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 35 godina i 6 mjeseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i 6 mjeseci života.Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 30 godina staža osiguranja od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u rudnicima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Osiguranik stiče pravo na prijevremenu starosnu penziju kad navrši 62 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža. Osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 20 godina staža osiguranja, za roditelja ili staratelja koji vrši starateljstvo nad djetetom sa teškom smetnjama u razvoju, koje je korisnik lične invalidnine. Ovo pravo može koristiti jedan roditelj ili staratelj, a ne odnosi se na staratelja koga po službenoj dužnosti imenuje organ starateljstva.
Osiguranik - policijski službenik kome radni odnos prestane do 1. aprila 2015. godine, stiče pravo na starosnu penziju ukoliko do 31. januara 2015. godine navrši najmanje 40 godina života i 20 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
Osiguraniku - službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost koji zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrši najmanje 50 godina života i 25 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 15 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, prestaje radni odnos najkasnije 1.maja 2015. godine i u ovom slučaju službenik Agencije ima pravo na starosnu penziju. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
Osiguraniku - službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost kome na lični zahtjev radni odnos prestane do 1. maja 2015. godine, ima pravo na starosnu penziju ukoliko zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrši najmanje 50 godina života i 20 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima u Agenciji, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
Osiguranik kome je u sektoru metaloprerađivačke industrije prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, a u tom procesu mu nije isplaćena otpremnina, stiče pravo na starosnu penziju ukoliko ima navršenih 30 godina staža osiguranja. Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 15. marta 2015. godine.
Osiguranik kome je u privrednom društvu, u kojem je država imala vlasnički udio, prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, stiče pravo na starosnu penziju sa navršenih 30 godina staža osiguranja (muškarac) odnosno 25 godina staža osiguranja (žena). Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.
Visina penzije u 2015. godini se izračunava na osnovu najpovoljnijeg ličnog koeficijenta za uzastopne 34 godine staža.
Godina u kojoj se ostvaruje pravo, na uzima se za izračun ličnog koeficijenta.

Osiguranik sa navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.

65 godina i 4 mjeseca života (muškarac) i 60 godina i 6 mjeseca života (žene) i najmanje 15 godina penzijskog staža

Žene sa 35 godina i 6 mjeseca staža osiguranja i najmanje 55 godina i 6 mjeseca života

40 godina staža osiguranja- bez obzira na godine života

Prijevremena starosna penzija sa 62 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža

30 godina staža osiguranja, od čega 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u rudnicima, staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

20 godina staža osiguranja za jednog roditelja, koji ima dijete bez obzira na godine života, sa teškim smetnjama u razvoju koje je korisnik lične invalidnine.

Policijski službenik

Prestanak radnog odnosa do 1. aprila 2015. godine, ukoliko do 31. januara 2015. godine navrši najmanje 40 godina života i 20 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.
Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.

Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost

Osiguraniku - službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost koji zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrši najmanje 50 godina života i 25 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 15 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, prestaje radni odnos najkasnije 1.maja 2015 godine i u ovom slučaju službenik Agencije ima pravo na starosnu penziju.
Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.

Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost

Osiguraniku - službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost kome na lični zahtjev radni odnos prestane do 1. maja 2015. godine, ima pravo na starosnu penziju ukoliko zaključno sa 30. aprilom 2015. godine navrši najmanje 50 godina života i 20 godina staža osiguranja, od kojih najmanje 10 godina efektivno provedenih na poslovima u Agenciji, na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.
Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.

Metaloprerađivačka industrija

30 godina staža osiguranja, ukoliko je radni odnos prestao u sektoru metaloprerađivačke industrije zbog uvođenja stečaja, a u tom procesu nije isplaćena otpremnina.
Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 15. marta 2015. godine.

Stečaj u privrednom društvu u kojem je država imala vlasnički dio

Osiguranik kome je u privrednom društvu, u kojem je država imala vlasnički udio, prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja, stiče pravo na starosnu penziju sa navršenih 30 godina staža osiguranja (muškarac) odnosno 25 godina staža osiguranja (žena).
Pravo na starosnu penziju po ovom osnovu može se ostvariti do 1. jula 2015. godine.

 

Visina penzije, u 2015. godini se izračunava na osnovu najpovoljnijeg ličnog koeficijenta za uzastopnih 34 godina staža.
Godina u kojoj se ostvaruje pravo, ne uzima se za izračun ličnog koeficijenta.

2.
Da li korisnik starosne penzije može zasnovati radni odnos i pod kojim uslovima? Da li je moguće da prima penziju dok traje radni odnos?

Članom 112 Zakona penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da korisnik starosne penzije može da se zaposli. Isto pravo imaju i djeca uživaoci porodične penzije.
Za korisnike invalidske penzije i bračne drugove korisnike porodične penzije, takva mogućnost nije propisana.
Što se tiče načina zaposlenja, primjenjuju se propisi iz radnih odnosa i vrši uplata doprinosa za socijalno osiguranje.
Korisniku starosne penzije koji se zaposlio, po prestanku tog zaposlenja može biti ponovo utvrđen iznos penzije, pod uslovom da je po ovom zakonu bio osiguran najmanje godinu dana.

3.
Korisnik sam starosne penzije i imam dijete sa teškim smetnjama u razvoju, starosti 10 godina, koje je korisnik lične invalidnine. Da li imam pravo na povećanje penzije od 20 posto po osnovu člana 197i Zakona o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, u članu 197i, propisano je da pravo na starosnu penziju sa navršenih 20 godina staža osiguranja, bez obzira na godine starosti, ima jedan od roditelja koji ima dijete, bez obzira na godine života djeteta, sa teškim smetnjama u razvoju, koje je korisnik lične invalidnine. Visina penzije roditelja djeteta sa teškim smetnjama uvećava se za 20%.
Pošto ste Vi korisnik starosne penzije nije moguće, shodno propisima, izvršiti ponovno ostvarivanja prava na starosnu penziju, sada pod novim uslovima.

4.
Molim Vas da mi odgovorite da li kao roditelj djeteta sa teškim smetnjama u razvoju imam pravo na olakšano sticanje prava na penziju, kako bih se brinula o njemu. Imam 24 godine staža, ali ne ispunjavam uslove u pogledu godina starosti.

Izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list CG br. 34/11 od 12.07.2011. godine) uvele su novu kategoriju osiguranika kojoj i Vi pripadate. Pravo na starosnu penziju sa navršenih 20 godina staža osiguranja, bez obzira na godine starosti, ima jedan od roditelja koji ima dijete, bez obzira na godine života djeteta, sa teškim stanjima u razvoju, koje je korisnik lične invalidnine. Visina takve penzije se uvećava za 20%.
Potrebno je da uz zahtjev priložite sljedeće dokaze:

•  izvod iz matične knjige rođenih za dijete,

•  ovjerenu izjavu volje roditelja koji će ostvariti pravo na penziju,

•  saglasnost drugog roditelja (osim u slučaju da zahtjev podnosi roditelj koji je dijete dobio u vanbračnoj zajednici ili je nakon razvoda presudom - rješenjem suda određen za stratelja djeteta)

•  rješenje centra za socijalni rad da je dijete korisnik lične invalidnine i

•  potvrdu centra za socijalni rad o posljednjoj isplaćenoj invalidnini (potrebno je dostaviti ime i matične brojeve roditelja).

5.
Molim vas da mi pojasnite zakonsku odredbu po kojoj žena za svako rođeno dijete dobija 6 mjeseci staža. Da li to znači da žena može ranije ostvariti pravo na penziju ukoliko ima decu?

Članom 74a Zakona o PIO propisano je da se osiguraniku – ženi, za djecu koju je rodila, uračunava u poseban staž šest mjeseci po djetetu.Ukoliko je ženi osiguraniku uslov za ostvarivanje prava staž osiguranja , u tom slučaju se poseban staž po rođenju djeteta ne može računati za ispunjenje uslova, već samo za veći obim prava, odnosno veći iznos penzije.
Ako je za ostvarivanje prava uslov penzijski staž , u tom slučaju se za ispunjenje uslova računa poseban staž - staž ostvaren po osnovu rođenja djeteta
Prema tome, efekat ove zakonske odredbe zavisi od toga da li je uslov za pravo koje žena osiguranik – žena koja je rađala želi da ostvari, staž osiguranja ili penzijski staž.

6.
Da li preko vašeg fonda mogu ostvariti starosnu penziju iz Bosne i Hercegovine? Imam prebivalište u Crnoj Gori, a nemam staža iz Crne Gore

- Pošto je Crna Gora preuzela i primjenjuje Sporazum o socijalnom osiguranju između SRJ i Republike Bosne i Hercegovine, možete preko Fonda PIO Crne Gore podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to što nemate ostvarenog staža u Crnoj Gori. Potrebno je da se obratite najbližem područnom odeljenju ovog Fonda, koje je nadležno za mjesto u kome živite.

7.
Molila bih Vas da mi odgovorite na pitanje kada stičem pravo na starosnu penziju, s obzirom da imam 34 godine staza i 57 godina i 7 mjeseci života, a rodila sam dvoje djece. Efektivnog radnog staža imam 31 godina, a 4 godine staž ostvarujem preko biroa i imam (po rješenju) novčanu nadoknadu do penzije.

U pitanju ste naveli da imate 35 godine staža osiguranja i 57 godina i 7 mjeseci života.
Prema propisima iz PIO, Vi ne ispunjavate uslove za starosnu penziju, bez obzira što ste rodili dvoje djece - poseban staž se ne uzima kao uslov za penziju do 35 godina,već se koristi za određivanje visine penzije.
Ukoliko u 2015 godini navršavate 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, ispunićete uslove za starosnu penziju.

8.
Da li je zakonom definisano sa koliko godina se mora otići u starosnu penziju? U 2015. godini imam 26 godina radnog staža i 64 godine života, ali bih želio da radim još nekoliko godina.

 

Uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju ispunjavate u 2017. godini, sa navršetkom 65 godina i osam mjeseci života.
Ostvarivanje prava na penziju je lično pravo i ono se pokreće zahtjevom. Ipak, prema zakonu o radu, osiguraniku radni odnos prestaje, po sili zakona, sa navršetkom 67 godina života.

 

 

 

Copyright © www.fondpio.me  All Right are reserved!
Designed by FOND PIO Crne Gore