+

INFORMACIJE KOJIMA JE PO ZAHTJEVU PRISTUP ODOBREN

Izvršeno brisanje informacija koje se odnose na lične podatke u skladu sa članom 14 stav 1 tačka 1 a u vezi sa članom 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama