Prijevremena penzija


1) Uslovi za sticanje prava na prijevremenu starosnu penziju


Osiguranik stiče pravo na prijevremenu starosnu penziju kad navrši 62 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža. Prijevremena starosna penzija primjenjuje se na osiguranika muškarca od 6. januara 2011. godine, a na osiguranika ženu od 1. januara 2022. godine2) Određivanje visine prijevremene starosne penzije


Prijevremena starosna penzija određuje se na način kako se određuje starosna penzija, s tim što se iznos te penzije trajno umanjuje za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije navršenih 67 godina života za 0,35%. Taj iznos penzije zadržava se i poslije navršenih 67 godina života.3) Određivanje visine prijevremene starosne penzije osiguraniku muškarcu u prelaznom periodu od 2011. do 2024. godine


Kako prelazni period postepenog podizanja starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju za muškarca traje do 2024. godine, u tom periodu osiguraniku muškarcu se prijevremena starosna penzije određuje na način kako se određuje starosna penzija, s tim što se iznos te penzije trajno umanjuje za 0,35% za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije navršenih godina života iz tabele 3 (sa kojima osiguranik – muškarac u prelaznom periodu stiče pravo na starosnu penziju):

Tabela 3. – Umanjenje prijevremene starosne penzije osiguraniku muškarcu, u prelaznom periodu od 2011. do 2024. godine, za 0,35% za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije navršenih

Pogledaj tabelu
Godina Godine života
u 2011. godini 64 godine
u 2012. godini 64 godine i šest mjeseci
u 2013. godini 65 godina
u 2014. godini 65 godina i dva mjeseca
u 2015. godini 65 godina i četiri mjeseca
u 2016. godini 65 godina i šest mjeseci
u 2017. godini 65 godina i osam mjeseci
u 2018. godini 65 godina i deset mjeseci
u 2019. godini 66 godina
u 2020. godini 66 godina i dva mjeseca
u 2021. godini 66 godina i četiri mjeseca
u 2022. godini 66 godina i šest mjeseci
u 2023. godini 66 godina i osam mjeseci
u 2024. godini 66 godina i deset mjeseci


Utvrđeni iznos prijevremene starosne penzije zadržava se i poslije navršenih godina života iz tabele.4) Određivanje visine prijevremene starosne penzije osiguraniku ženi u prelaznom periodu od 2022. do 2040. godine


Prijevremena starosna penzija se na osiguranika ženu primjenjuje od 1. januara 2022. godine. Kako prelazni period postepenog podizanja starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju za ženu traje do 2040. godine, u tom periodu osiguraniku ženi se prijevremena starosna penzije određuje na način kako se određuje starosna penzija, s tim što se iznos te penzije trajno umanjuje za 0,35% za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije navršenih godina života iz tabele 4 (sa kojima osiguranik – žena u prelaznom periodu stiče pravo na starosnu penziju):

Tabela 4. – Umanjenje prijevremene starosne penzije osiguraniku ženi, u prelaznom periodu od 2022. do 2040. godine, za 0,35% za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju prije navršenih

Pogledaj tabelu
Godina Godine života
u 2022. godini 62 godine i tri mjeseca života
u 2023. godini 62 godine i šest mjeseci života
u 2024. godini 62 godine i devet mjeseci života
u 2025. godini 63 godine života
u 2026. godini 63 godine i tri mjeseca života
u 2027. godini 63 godine i šest mjeseci života
u 2028. godini 63 godine i devet mjeseci života
u 2029. godini 64 godine života
u 2030. godini 64 godine i tri mjeseca života
u 2031. godini 64 godine i šest mjeseci života
u 2032. godini 64 godine i devet mjeseci života
u 2033. godini 65 godina života
u 2034. godini 65 godina i tri mjeseca života
u 2035. godini 65 godina i šest mjeseci života
u 2036. godini 65 godina i devet mjeseci života
u 2037. godini 66 godina života
u 2038. godini 66 godina i tri mjeseca života
u 2039. godini 66 godina i šest mjeseci života
u 2040. godini 66 godina i devet mjeseci života


Utvrđeni iznos prijevremene starosne penzije zadržava se i poslije navršenih godina života iz tabele5) Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju


Postupak za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju pokreće se na zahtjev osiguranika. Pravo na prijevremenu starosnu penziju ostvaruje se poslije prestanka osiguranja (zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne ili poljoprivredne djelatnosti), s tim što se zahtjev za ostvarivanje prava može podnijeti i prije prestanka osiguranja, uz pružanje odgovarajućih dokaza o izvjesnosti njegovog prestanka.

Zahtjev za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju podnosi se područnom odjeljenju Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore na čijem području je osiguranik bio posljednji put osiguran.6) Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju


Uz zahtjev za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju podnosi se sljedeća dokumentacija:

• radna knjižica (zaključena),

• izvod iz matične knjige rođenih.


Zahtjev ZA PRIJEVREMENU STAROSNU PENZIJU