Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za ženu,
u prelaznom periodu

Kalendarska godina Uslov minimalnih godina života za ženu Staž osiguranja
2017 56 godina 36 godina
2018 56 godina i tri mjeseca 36 godina i tri mjeseca
2019 56 godina i šest mjeseci 36 godina i šest mjeseci
2020 56 godina i devet mjeseci 36 godina i devet mjeseci
2021 57 godina 37 godina
2022 57 godina i tri mjeseca 37 godina i tri mjeseca
2023 57 godina i šest mjeseci 37 godina i šest mjeseci
2024 57 godina i devet mjeseci 37 godina i devet mjeseci
2025 58 godina 38 godina
2026 58 godina i tri mjeseca 38 godina i tri mjeseca
2027 58 godina i šest mjeseci 38 godina i šest mjeseci
2028 58 godina i devet mjeseci 38 godina i devet mjeseci
2029 59 godina 39 godina
2030 59 godina i tri mjeseca 39 godina i tri mjeseca
2031 59 godina i šest mjeseci 39 godina i šest mjeseci
2032 59 godina i devet mjeseci 39 godina i devet mjeseci