Deficit budžeta Fonda PIO 143 miliona, prosječna penzija 290 eura

KONTAKT