Boravak pod povoljnijim uslovima

Obavještavamo vas da korisnici prava na penziju u Crnoj Gori i u 2024. godini imaju mogućnost korišćenja usluge odmora i oporavka u hotelu „PIO“ u Ulcinju, hotelu „Gorske oči“ na Žabljaku i odmaralištu „Žabljak“. Kao i ranijih godina, boravak se obezbjeđuje po povoljnim uslovima.

Boravak penzinera u objektima organizovan je u sedmodnevnim smjenama, uz mogućnost odloženog plaćanja u 7 (sedam) jednakih mjesečnih rata, preko Fonda PIO Crne Gore. Cijena boravka zavisi od visine penzije: za korisnike najniže penzije u iznosu od 450,00 eura, kao i penzionere koji će uz iznos penzije primati i razliku do visine najnižeg iznosa penzije,  mjesečna rata za boravak u hotelu „PIO“ u Ulcinju i hotelu „Gorske oči“ na Žabljaku iznosiće 15,00 eura, dok će za boravak u odmaralištu „Žabljak“ mjesečna rata iznositi 10,00 eura.

Za penzionere čija penzija iznosi preko 450,00 eura, mjesečna rata za boravak u hotelu „PIO“ u Ulcinju i hotelu „Gorske oči“ na Žabljaku iznosiće 20,00 eura, dok će za boravak u odmaralištu „Žabljak“ mjesečna rata iznositi 15,00 eura.

Pravo da koriste usluge u navedenim objektima imaju i penzioneri koji su korisnici srazmjernih penzija, ukoliko imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore, po istim uslovima i cijenama.

Penzioneri koji su članovi Saveza udruženja penzionera Crne Gore, Pokreta penzionera, kao i Udruženja vojnih penzionera Crne Gore, prijavljuju se preko ovih penzionerskih organizacija, prema njihovim pravilima i kriterijumima.

Predviđene cijene boravka za penzionere znatno su povoljnije od tržišnih i podrazumijevaju noćenje sa punim pansionom (doručak, ručak i večera). Hotel „PIO“ u Ulcinju u sklopu navedene cijene penzionerima omogućava i pregled ljekara specijaliste (iz kojeg razloga je poželjno da penzioner prilikom dolaska u hotel ponese i medicinsku dokumentaciju, ukoliko je ima), kao i mogućnost korišćenja zatvorenog bazena i saune. Zbog nedovoljnog prostora predviđenog za parkiranje vozila, ovaj hotel ne obezbjeđuje parking mjesta za penzionere.

Napominjemo da penzija korisnika gore navedenih usluga ne smije biti opterećena odbicima u iznosu koji prelazi jednu polovinu penzije. Isto tako, penzioner ne može imati dospjela a neizmirena potraživanja povjerilaca po osnovu dobrovoljnih ili prinudnih izvršenja, kako bi Fond mogao da sprovede obustavu duga za pružene usluge, shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.

Važno je imati u vidu da Fond nije u mogućnosti snositi putne troškove penzionera/korisnika, kao i putne troškove pratioca penzionera.

Kako je broj raspoloživih mjesta za svaku smjenu ograničen, Komisija za odmor i opravak penzionera razmotriće svaku podnesenu prijavu, i na osnovu utvrđenih kriterijuma sačiniti listu penzionera koji će boraviti u navedenim objektima u Ulcinju i na Žabljaku.  Komisija će kontaktirati sa svakim penzionerom i blagovremeno ga obavijestiti o tome da li je njegova prijava prihavaćena ili odbijena.

U zavisnosti od broja raspoloživih mjesta, kao i broja podnesenih prijava za svaku smjenu pojedinačno, prednost prilikom izbora imaće penzioneri koji nijesu članovi penzionerskih organizacija, kao i  korisnici prava na penziju koji do sada nijesu boravili u navedenim objektima ili u njima nijesu boravili u prethodne dvije godine. Komisija će prilikom odlučivanja uzeti u obzir i druge kriterijume.

Molimo penzionere koji odustanu od podnesene prijave ili su iz nekog razloga spriječeni da u objektima borave u smjeni za koju su se prijavili, da o tome blagovremeno obavijeste Komisiju za odmor i opravak penzionera, na broj telefona 067/165-465.

Želimo vam ugodan boravak u našim objektima.


Tabelarni prikaz termina za prijavljivanje pod povoljnijim uslovima u hotelu „PIO“ u Ulcinju, hotelu „Gorske oči“ na Žabljaku i odmaralištu „Žabljak“

 

 

 

KONTAKT