Analitičke kartice i putni nalozi

Podaci se objavljuju shodno Zakonu o finansiranju političnih subjekata i izbornih kampanja, kojim je propisano da su sve budžetske potrošačke jedinice na državnom i lokalnom nivou dužne da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu.

 
KONTAKT