Besplatan boravak

Fond PIO Crne Gore je i u 2024. godini obezbjedio besplatan boravak za penzionere, u hotelu „PIO“ u Ulcinju, hotelu „Gorske oči“ na Žabljaku i odmaralištu „Žabljak“, za prve tri i posljednje tri smjene, u trajanju od po 7 dana.

Pravo da se prijave za besplatan boravak u navedenim objektima imaju penzioneri koji su korisnici najniže penzije u Crnoj Gori, penzioneri koji će uz penziju primati i razliku do visine najnižeg iznosa penzije, kao i korisnici srazmjernih penzija koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Crne Gore, a koji su to pravo ostvarili primjenom domaćih propisa, pod uslovom da zbir djelova penzije iz Crne Gore i inostranstva nije veći od najnižeg iznosa penzije (450,00 eura). Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave za besplatan boravak vrše se isključivo u područnim jedinicama Fonda PIO Crne Gore, u zavisnosti od mjesta prebivališta penzionera, radnim danima u periodu od 07.30 do 11.00 sati. Uz prijavu i izjavu o saglasnosti, koje se popunjavaju u Fondu, neophodno je da penzioner uz sebe ima i ličnu kartu, radi identifikacije. Korisnici srazmjernih penzija neophodno je da prikažu dokaz o prebivalištu u Crnoj Gori (ličnu kartu, ličnu kartu za strance ili potvrdu o prijavljenom prebivalištu), kao i dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod iz banke, potvrda inostranog nosioca osiguranja ili drugo).

Besplatan boravak u navedenim objektima obezbijeđen je i za pratioce penzionera koji su lica sa invaliditetom ili im je iz zdravstvenih razloga neophodno prisustvo pratioca.

Fond ne snosi putne troškove penzionera/korisnika, kao ni putne troškove pratioca penzionera.


Objekat

smjena

smjena

smjena

smjena

 smjena

 smjena

Broj mjesta

Hotel „PIO“ u Ulcinju

11. mart

18. mart

25. mart

11. novembar

18. novembar

25. novembar

120×6=720

Hotel „Gorske oči“ na Žabljaku

22. april

29. april

06. maj

30. septembar

07. oktobar

14. oktobar

 

(22×3) +

(23×3) = 135

 

Odmaralište Žabljak

22. april

29. april

06. maj

30. septembar

07. oktobar

14. oktobar

12×6=72

  

Hotel „PIO“ u Ulcinju

Termini prijava za prve tri smjene:

– prijave za prvu smjenu (11.03.-18.03.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 19. februara i zaključno sa 1. martom 2024. godine;

– prijave za drugu smjenu (18.03.-25.03.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 19.februara zaključno sa 8.martom 2024.godine;

– prijave za treću smjenu (25.03.-01.04.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 19.februara zaključno sa 15.martom 2024.godine;

Termini prijava za poslednje tri smjene:

– prijave za prvu smjenu (11.11.-18.11.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 21.oktobra zaključno sa 1.novembrom 2024.godine;

– prijave za drugu smjenu (18.11.-25.11.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 21.oktobra zaključno sa 8.novembrom 2024.godine;

– prijave za treću smjenu (25.11.-02.12.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 21.oktobra zaključno sa 15.novembrom 2024.godine;

Hotel „Gorske oči“ na Žabljaku i odmaralište „Žabljak“

Termini prijava za prve tri smjene:

prijave za prvu smjenu (22.04.-29.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 25. marta zaključno sa 05.aprilom 2024.godine;

– prijave za drugu smjenu (29.04.-06.05.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 25. marta zaključno sa 12.aprilom 2024.godine;

– prijave za treću smjenu (06.05.-13.05.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 25. marta zaključno sa 19.aprilom 2024.godine

Termini prijava za poslednje tri smjene:

prijave za prvu smjenu (30.09.-07.10.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 26.avgusta zaključno sa 6.septembrom 2024.godine;

– prijave za drugu smjenu (07.10.-14.10.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 26.avgusta zaključno sa 13.septembrom 2024.godine;

– prijave za treću smjenu (14.10.-21.10.2024.godine) podnose se u područnim jedinicama Fonda PIO CG počev od 26.avgusta zaključno sa 20.septembrom 2024.godine;

Komisija Fonda će nakon isteka roka za prijavu kontaktirati sa podnosiocima prijave i u skladu sa utvrđenim kriterijumima sačiniti listu penzionera koji će biti upućenii na besplatan boravak.


Tabelarni prikaz termina za prijavljivanje za besplatan boravak u hotelu „PIO“ u Ulcinju, hotelu „Gorske oči“ na Žabljaku i odmaralištu „Žabljak“


KONTAKT