Pogrebni troškovi

Pravo na naknadu pogrebnih troškova

U slučaju smrti korisnika penzije, licu koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova.

Naknada pogrebnih troškova pripada u visini tri prosječne penzije u Crnoj Gori isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika penzije.

Zahtjev za naknadu pogrebnih troškova podnosi se u roku od 60 dana od dana smrti korisnika penzije. Zahtjev se podnosi područnoj jedinici Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore na čijem području je osiguranik (umrli korisnik penzije) bio posljednji put osiguran, odnosno koje je umrlom korisniku priznalo pravo na penziju. Uz zahtjev za naknadu pogrebnih troškova se podnosi:

  • izvod iz registra umrlih, 
  • račun o pogrebnim troškovima (izdat od strane komunalnog, odnosno pogrebnog preduzeća),
  • lična karta podnosioca zahtjeva na uvid, sa dostavljenom njenom fotokopijom,
  • broj tekućeg računa (ako se želi da se naknada pogrebnih troškova uplati putem banke).registra

KONTAKT