Potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom MTEL

KONTAKT