Završena druga aktivnost SOCIEUX+ projekta „Jačanje organizacionih kapaciteta Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore u svrhu postizanja ciljeva Strategije reforme javne uprave“

KONTAKT