JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE

 -DJELOVODNICI
– UPISNIK PRVOSTEPENOG POSTUPKA
– UPISNIK POSTUPKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVU INOSTRANOG OSIGURANJA
– EVIDENCIJA OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA (FIZIČKA I PRAVNA LICA), OSIGURANIKA I KORISNIKA PRAVA
– EVIDENCIJA ZAPOSLENIH U FONDU PIO CRNE GORE I DR.

KONTAKT