Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada, drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

Zarade 2024

NazivOpisVeličinaPreuzmi
02 - Februar 423.60 KB PreuzmiPogledaj
01 - Januar 457.60 KB PreuzmiPogledaj

 Zarade 2018

NazivOpisVeličinaPreuzmi
12 - decembar 416.37 KB PreuzmiPogledaj

KONTAKT