SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I LISTE OBRAČUNA NJIHOVIH ZARADA, DRUGIH PRIMANJA I NAKNADA U VEZI SA VRŠENJEM JAVNE FUNKCIJE

Zarade 2023

NazivOpisVeličinaPreuzmi
01 - Januar 398.63 KB PreuzmiPogledaj

 Zarade 2018

NazivOpisVeličinaPreuzmi
12 - decembar 416.37 KB PreuzmiPogledaj

KONTAKT