Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada, drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

 Zarade 2018

NazivOpisVeličinaPreuzmi
12 - decembar 416.37 KB PreuzmiPogledaj

KONTAKT